Skoven 2019

 

 2019

Øland Skov har sammen med Skovdyrkerforeningen lagt følgende plan for skovdriften i 2019:


  1. Tynding i bøgebevoksninger
  2. Tynding i nåle- og lærkekulturer
  3. renafdrifter af sitka
  4. Kanttræer omkring yngre stedsegrønne kulturer
  5. Sporlægning i yngre lærke- og sitkakulturer
  6. knusning og oprilning før plantning
  7. plantning
  8. FKL  i ege - og ærkulturer.


Renafdrifter er beskrevet i tidligere år her på siden, og udføres primært ved sygdomsangreb, men jeg har også en udfordring i at "udskifte" gamle  og hugstmodne kulturer med "nyt blod". Denne udskiftning skal ske med stor respekt for vind og vejr, og derfor startes der ofte fra nord/øst siden.


I den kommende tid skal der holdes øje med hvorledes træerne udvikler sig i foråret, og det gælder primært nåletræerne. Den voldsomme tørke i 2018 har endnu ikke vist de sidste spor, og det kan meget vel være at der vil være nålekulturer som først reagerer i foråret,og derfor viser tegn på sygdom som kan blive fatal. 


Tynding, sporlægning og selvsåning er ligeledes beskrevet i tidligere år her på siden, og dette arbejde er pågående fra år til år.


FKL står for "forceret dyrkning af kvalitetsløvtræ", og betyder at vi udvælger hovedtræer, som bliver sundere i kraft at større kroner, hovedtræernes værdi vokser hurtigere, og kan derfor på sigt konsolidere ejendommen økonomisk. Hovedtræerne bliver markeret med en farvet ring i brysthøjde, generende træer skoves omkring det valgte træ, og hovedtræet opstammes.


I år har jeg plantet et område med rødeg og ægte kastanie i rør. Det bliver meget smukt at se på.


Der skal efterplantes med sitka og lærk - pga tørken i 2018.

Oven over skyerne er himlen altid blå