Øland Skov

Lidt om skovens historie

Øland Skov er den del af Oxholm Skov, som har hørt under Oxholm Gods i mange hundrede år. Oxholms Historie vil jeg ikke komme nærmere ind på her, men blot fortælle at min bedstefar Kaffegrosserer Frode Hansen købte Oxholm Gods i 1962 med tilhørende 601,4 ha - heraf skov 440 ha og 160 ha ager og eng.


Om skovens tilblivelse fortæller sagnet, at Godsets ejer Anne Oxe, der døde i 1581 og før sin død i armod forlod Oxholm, betingede sig at hun måtte beså den jord med hvad sæd hun ville, og beholde den til sæden gav frugt. Hun besåede jorden med træfrugt, og således blev skoven til.

Nu skal sagnet ikke tages bogstaveligt, for skoven har sikkert eksisteret fra en fjern fortid.


Kaffegrosser Frode Hansens datter  - Kirsten Glarborg -  overtog sammen med sin mand Steen Glarborg Oxholm Gods i 1968 og har været i familiens eje indtil 2014, hvor det blev solgt - dvs. delvist idet den nye ejer købte landbrugsjorden, ca. 70 ha skov, og hovedparten af den store bygningnsmasse incl. kirken.

Familien Glarborg beholdte 378 ha skov og 3 boliger.


I forbindelse med salget blev det muligt at overdrage skoven til døtrene.

Skoven er derfor nu opdelt i 3 matrikler - SkovriderSkoven, Bjørne Skoven og Øland Østerskov. Asfaltvejene som kører nord/øst og Nord/ syd deler de 3 skove.


SkovriderSkoven og Bjørne Skoven  - nu kaldet ØLAND SKOV - overtog jeg, og min søster overtog Øland Østerskov.


Øland Skov består af 234 ha og består af 81 ha bøg, 34 ha eg, andet løv 16 ha, gran 55 ha, ædelgran 21 ha, pyntegrønt 11 ha, samt ubevoksede arealer 16 ha.

Øland Skov bliver drevet som traditionel skovdrift med afdrifter, tynding, plantning af nye kulturer, vedligeholdelse af ældre kulturer, samt salg af brænde m.m.

Øland Skov er ydermere et fantastisk område for alt slags vildt - bl.a. råvildt, dåvildt,harer,  snepper, ravne og nordiske duer.


Jagten er igennem mange år lejet ud til to konsortier. Der afholdes en del jagter, og datoer for jagterne findes på en af de næste sider.


I Øland Skov ligger den smukke Skovridergård, som blev bygget i 1940. Bygningerne er opført i lyse gule mursten, og består af 2 bygninger som er samlet med to mure som danner en lukket gårdhave. Uden for den lukkede gårdhave findes en stor indhegnet køkkenhave. Indhegningen er nødvendig, da råvildt og dåvildt kommer meget tæt ind på bygningerne.

Den ene bygning anvendes som privat bolig for skovejeren, den anden til fyrrum, kontor og værksted m.m.

Kontaktoplysninger


Mette Glarborg

Vestre Skovvej 27 Øland

9460 Brovst


Mobil:

21 64 35 46


Skovkontoret:

98 90 35 46


Mail:

oelandskov@mail.dk

CVR: 36336633


Hjemmeside:

ølandskov.dk


Oven over skyerne er himlen altid blå