Video m.m.

Fældning af bøgetræ, som skal placeres korrekt for at undgå skader på de øvrige træer

Oprilning før plantning

Levering af langtømmer

Kørsel med terrænflis

Beskæring langs asfaltvej

Hugning til flis


Maskinskovning

Fældning af luseplagede sitka

Harvning for selvforyngelse

Flækning af bøgekævler

Udkørsel af kort træ

Fældning af stor sitka

Ringmærkning af havørneunger

Fældning af stor sitka