Skoven i 2015

2015


Vinteren/foråret 2015:

De fleste skovtræer bærer ikke frugt hvert år. Frugtsætningen er en anstrengelse for træet og derfor er der pauser mellem frøårene (oldenår). Bøgene bærer ca hvert fjerde år.

Når bøgene (og andre træer) er fulde af frø (som f.eks. i 2014) har man som skovdyrker mulighed for at etablere nye planter næsten gratis.Træerne kan godt så sig selv uden hjælp, men resultaterne er ofte beskedne -særligt der hvor man har mest brug for foryngelse.

I praksis skal skovbunden løsnes/ rodes rundt, og med det gjort klar til frøfaldet. Der går nogle år inden det er muligt at se de små nye bøgeplanter, og lys er en afgørende faktor.


Øland Skov består bl.a. af 80 ha gammel bøgeskov, og den skal vi passe på.

Man passer ikke nødvendigvis på gamle træer ved at lade dem stå - alting har sin tid og det gælder også træer.

Oldenår er et udtryk for bøgetræernes blomstring og dermed frøfald. Dette er vigtigt at udnytte, således at bøgebestanden foryngles.


Mange steder i Øland Skov er selvforyngelsen -  igennem mange år - lykkedes rigtig godt, andre steder ikke.

Jeg har i år valgt at gøre noget alvorligt for - både at pleje den nuværende bestand af små nye planter som trænger til mere lys, men også for at opnå de bedste betingelser for det nye frøfald i 2014.


Vi skover derfor mange store bøgetræer i marts/ april. Det ser voldsomt ud, men når kævlerne og toppene er kørt ud, vil I næsten ikke kunne se forskel på før og nu.

Nogle kævler vil blive solgt til møbelindustrien, andre vil blive solgt som "klodstræ", dvs. klodser som containere skal klodses op på i f.eks. havneområder. Toppen går til selvskovere eller flis til fjernvarmeværker.


Der vil også blive renafdrevet et mindre område sitkagran bagved Savværket. Dette primært pga. sygdom (mikans), men også en generel opløsning af træerne i det lille område.Oven over skyerne er himlen altid blå