Projekter 2019 - 2022

Projekter 2019 - 2022

Vinteren 2019: Stødte Erik på et spøjst jordfaldshul mens han kørte på traktoren.En rigtig grim oplevelse. For at måle dybden på det meget lille hul ( i omkreds) brugte vi armen på rendegraveren, som blev skudt ud og alligevel kunne den ikke nå ned i bunden af hullet.

Vi har virkelig lavet mange forskellige ting i 2019 og 2020, men de største og mest tidskrævende arbejdsopgaver var opstarten af GLARBORGEN med fittnessti med "indhold", Amfiplads, bålplads, Vikingeskib og ikke mindst mit eget spændende projekt treehouse med reder - nu kaldet GIMLE. Se de skønne billeder herunder. Følg også med på GLARBORGEN.DK

Men 2019 og 2020 er også gået med andre mere vigtige ting bla. en en renafdrift af gamle sitka fra 1963, men også dejlige bænke ved smukke udsigtspunkter, beskæring langs asfaltvejene, samt grøfteprojekter. Se de skønne billeder herunder.

I efteråret 2021 blev Øland Skovbegravelsespladser Vest og Øst etableret og jeg fik den endelige tilladelse fra Kirkeministeriet. Områderne er beskrevet i 2022, hvor der skal afholdes den off. indvielse i april måned. Skønne billeder herunder.