Skovdriften

Øland Skov er varieret, smuk og produktiv. Ved en aktiv og kvalitetsorienteret drift kan både skønhed, sundhed og økonomisk afkast fastholdes og forøges.

Samlet set mener jeg, at alle interesser varetages bedst ved en bæredygtig driftsform. Men det er vigtigt at der vægtes ligeligt imellem de tre elementer: økonomi, biologi og socialt ansvar.

Det er en misforståelse at sætte lighedstegn mellem "at lade stå til" / ikke at gøre noget og bæredygtigt skovdrift. Jeg ønsker fortsat et aktivt skovbrug med produktion af tømmer og andre produkter af høj kvalitet. På denne måde ønsker jeg at opnå en stabil økonomi og stor biologisk diversitet.Overordnet vision, strategi og målsætning for Øland Skov 

Vision:

 • Øland Skov skal være en attraktiv ejendom for enhver ejer
 • Værdier og holdninger er styrende for driften

Strategi:

 • Gennem god vedligholdelse og forbedringer af nuværende aktiver, og ved ændringer i forhold til ønsker fra målgruppen af ejere opfyldes visionens første del.
 • Ansvarlighed, forpligtelse, ærlighed, æstetik og fællesskab er mine grundlæggende værdier.


Målsætning for Øland Skov

Overordnede mål for skovdriften:

 • En skov i produktion med stor hensyntagen til herlighedsværdier
 • En skov med betydelige naturoplevelser
 • En skov med gode jagtmuligheder
 • En skov som drives økonomisk ansvarligt, på kort og lang sigt.

Bæredygtig Skovdrift:

 • økonomisk bæredygtighed
 • Biologisk bæredygtighed
 • Social bæredygtighed


Kvantificerede mål

Økonomiske mål:

 • Skoven skal over en løbende periode på 10 år bidrage til en positiv konsolidering af Øland Skov
 • Skovens dækningsbidrag skal over en løbende periode på max. 10 år være neutralt eller positivt

Biologiske mål:

 • Skovens løvtræsandel skal fastholdes fremover
 • Der må ikke - så vidt muligt - foretages renafdrifter af løvtræsbevoksninger
 • Selvforyngelse skal anvendes hvor det er muligt
 • De registrerede naturværdier skal beskyttes og plejes
 • I forbindelse af plantning af afdrifter efter nåletræ skal det sikres, at fremtidig foryngelse kan ske ved naturlig selvforyngelse
 • Artsberigelse sikres gennem indplantning af frøtræer af god afstamning/ proveniens
 • Ikke hjemmehørende arter kan anvendes hvor de ikke udgør en risiko for registrerede naturværdier

Sociale mål:

 • Kulturhistoriske spor beskyttes
 • Muligheder for friluftsliv udbygges
 • Det sikres af entreprenører arbejder sikkert og forsvarligt.Oven over skyerne er himlen altid blå