Skoven 2017

Øland Skov har sammen med Skovdyrkerforeningen lagt følgende plan for skovdriften i  2017:

 1. Renafdrift af en mindre område mellem Vestre - og Østre Skovvej på 0,75 ha.
 2. Tynding i bøgebevoksninger.
 3. Kanttræer omkring yngre stedsegrønne kulturer.
 4. Sporlægning i yngre lærkekulturer.
 5. Knusning og oprilning før plantning.
 6. Plantning.
 7. Tjek af risikotræer langs asfaltvejene


Renafdrifter udføres primært pga alderen på bevoksningerne som er omkring 50 år gamle, har  begyndende billeangreb, eller generer nye/yngre bevoksninger i deres nærhed. I Sitka bevoksninger kaldes billerne "Micans", i rødgranbevoksninger kaldes det "Typografer".


Tyndinger i nålekulturer udføres for at øge vedmassen i kulturen, og for at bevare en sund skovtilstand.


Sporlægning i yngre lærkebevoksninger udføres for at stabilisere kulturen inden førstegangs tynding.


Tynding i bøgebevoksninger udføres for at fremme selvsåning - selvsåning som er i god vækst, og selvsåning som trænger til lys.


Til foråret 2017 skal der plantes 4 mindre områder med sitka, og 2 områder med hhv. Lind og Hjertertræer. Disse områder er blevet  gjort klar i efteråret 2016 med knusning af stød, og skal oprilles til foråret. Oprilning er en form for grubning, som løsner jorden og derved får planterne bedre vækstbetingelser.


Risikotræer langs asfaltvejene skal tjekkes og fjernes inden vinteren. I den periode vil vejene igennem skoven være lukket efter aftale med kommunen. Jeg vil forsøge at gøre opmærksom på dette via "Os på Øland" når tiden nærmer sig.


I august/ september udføres følgende skovarbejde:


 1. Renafdrift af nordrand i sitkagran fra 1988. Dette udføres for at beskytte den bagvedliggende skov inden vestkanten ikke kan holde længere pga. vestenvinden.
 2. Renafdrift af mindre sitkaområde bagved Skovridergården.
 3. Visse yngre sitkabevoksninger fra 2001 tyndes første gang.
 4. For at styrke kulturen tyndes 2 lærkekulturer fra 1999 for anden gang.
 5. Enkelte sitka kulturer fra  1990 sporlægges og tyndes.
 6. For at kunne nyde udsigten fra en af de højeste punkter i Øland Skov, bliver der fjernet en del gamle og udtjente bøge. Den lille del foran udsigten bliver knust for efterfølgende at kunne klippe og holde området pænt så udsigten bevares. Den øvrige del plantes til med "spændende" træer.
 7. En ældre nordmansgrankultur konverteres langsomt til hhv. stikeg og lærk. Området ligger bagved savværket langs grusvejen. Det bliver meget smukt at se på.Oven over skyerne er himlen altid blå