Skoven 2018

Øland Skov har sammen med Skovdyrkerforeningen lagt følgende plan for skovdriften i 2018:

  1. Tynding i bøgebevoksninger
  2. Tynding i nåle- og lærkekulturer
  3. Kanttræer omkring yngre stedsegrønne kulturer.
  4. Sporlægning i yngre lærke - og sitkakulturer.
  5. Knusning og oprilning før plantning.
  6. Plantning.
  7. Tjek af risikotræer langs asfaltvejene


Renafdrifter udføres primært pga alderen på bevoksningerne som er omkring 50 år gamle, har  begyndende billeangreb, eller generer nye/yngre bevoksninger i deres nærhed. I Sitka bevoksninger kaldes billerne "Micans", i rødgranbevoksninger kaldes det "Typografer".


Tyndinger i nåle - og lærkekulturer udføres for at øge vedmassen i kulturen, og for at bevare en sund skovtilstand.


Sporlægning i yngre lærke - og sitkabevoksninger udføres for at stabilisere kulturen inden førstegangs tynding.


Tynding i bøgebevoksninger udføres for at fremme selvsåning - selvsåning som er i god vækst, og selvsåning som trænger til lys.

Specielt imellem indkørslen til Savværket og det private område har vi tyndet de flotteste bøge i Øland Skov - også kaldet "Fruens Bøge". Forventer et meget smukt syn i foråret 2019, når anemonerne er kommet sig oven på knusningen af rodvækst.


Til foråret 2018 er der plantet et mindre område med Kastanie, og 2 større områder med sitka.


Efter en lang ventetid har jeg fået tilladelse til at få gravet en stor sø på 2000 m2 i den lave område øst for Nedrevej ( også kaldet Kærlighedsstien). Det skal nok øge dyre- og fuglelivet yderligere, og det kan vi jo ikke få nok af.Risikotræer langs asfaltvejene skal tjekkes og i den periode vil vejene igennem skoven være lukket efter aftale med kommunen. Jeg vil forsøge at gøre opmærksom på dette via "Os på Øland" når tiden nærmer sig.Oven over skyerne er himlen altid blå