Skoven i 2016


Øland Skov har sammen med Skovdyrkerforeningen lagt følgende plan for skovdriften i vinteren/foråret 2016:

 1. Renafdrifter og tyndinger langs Nedrevej
 2. Tynding af sitka og eg mellem Østre- og Vestre Skovvej.
 3. Første gangs tynding af lærk langs Nedrevej
 4. Renafdrift af rødgran nord for Fæstepladsen
 5. Tynding af sitkabevoksning bagved Savværket langs Røgterengvej
 6. Renafdrift af sitkabevoksning langs Hvidevej
 7. Førstegangs tynding af lærk ved Dyredamshullet
 8. Tynding i bøgebevoksninger.
 9. Knusning og oprilning før plantning.
 10. Plantning.
 11. Tjek af risikotræer langs asfaltvejene, og i samarbejde med Øland Østerskov.


Renafdrifter udføres udelukkende pga alderen på bevoksningerne som ligger fra 1956 - 1963, og på grund af begyndende billeangreb. I Sitka bevoksninger kaldes billerne "Micans", i rødgranbevoksninger kaldes det "Typografer".


Tyndinger udføres for at øge vedmassen i kulturen, og for at bevare en sund skovtilstand.


Førstegangs tynding i lærk fra 1999 - 2002 udføres ligeledes for at øge vedmassen, og for at bevare en sund skovstilstand.


Tynding i bøgebevoksninger udføres for at fremme selvsåning - selvsåning som er i god vækst, og selvsåning som trænger til lys.


Øland Skov har 2 mindre søer - Hejredam langs Kammerherrensvej, og Dyredamshullet som ligger  forholdvis tæt på Skovridergården. Jeg har fået tilladelse til at udvide Dyredamshullet til det dobbelte areal, og tilladelse til at oprense Hejredam. Denne tilladelse har jeg ønsket for at kunne øge herlighedsværdien ved at gå i skoven, og øge mulighederne for vildtet generelt.


Til foråret 2016 skal der plantes 5 mindre områder med henholdvis sitka med ahorn i rør, samt lærk i renkultur. Disse områder bliver gjort klar i efteråret 2015 med knusning af stød, og oprilning. Oprilning er en form for grubning, som løsner jorden og derved får planterne bedre vækstbetingelser.


Risikotræer langs asfaltvejene skal tjekkes og fjernes inden vinteren. I den periode vil vejene igennem skoven være lukket efter aftale med kommunen. Jeg vil forsøge at gøre opmærksom på dette via "Os på Øland" når tiden nærmer sig.


Dette er den foreløbige plan, og så må vi se om Vorherre kommer til at ændre på den. Vi nærmer os jo perioden med større risiko for storme og orkaner, desværre.

Oven over skyerne er himlen altid blå