Skoven 2021

Øland Skov har sammen med Skovdyrkerforeningen planlagt nedenstående i 2021:


Jeg var meget spændt på bøgenes udspring i år, primært pga. tørken i 2018 med efterfølgende store frøsætning. Bøgene var hårdt ramt og sprang meget dårligt ud i 2020. MEN bøgene er sprunget ud ligesom i gamle dage, det er meget betrykkende, og frøspiringen i 2020 er fortsat en succes.


Vi er i fuld gang med at tilplante et område i Skovriderskoven med 4 forskellige specielle planter i rør (se punktet herunder). Grunden til dette valg er problemet med ørnebregner, og derfor er rørene sat i en afstand således at vi kan klippe imellem dem. Denne beplantning er bestemt ikke køn at se på, men vent blot til træerne kommer oven ud af rørerne. Det bliver så flot.


  • der skal opriles og plantes i renafdrifterne - primært med EU lærk og sitka, men også Tyrkisk Hassel, Lind, Storfrugtet Røn, samt Spidsløn i rør.
  • der skal renafdrives 6 mindre områder - ialt ca. 4,25 ha -  pga. det voldsomme angreb af sitkalus i 2020.
  • der skal - for sidste gang -  tyndes i værnskoven i udvalgte områder.
  • der skal - til efteråret - tyndes for selvsåning i bøgene.


 Oven over skyerne er himlen altid blå